Informacje

Jubileusz 100-lecia Szkół Technicznych w Radomiu, obchodzony 05.10.2019r., jest dla Absolwentów Zespołu Szkół Energetycznych, Zespołu  Szkół Mechanicznych  i Zespołu Szkół Technicznych okazją do spotkania z byłymi nauczycielami i kolegami ze „szkolnej ławy”, a dla Nauczycieli – z byłymi uczniami i kolegami z pracy.

W Katedrze ONMP w Radomiu o godz. 10.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Absolwentów, nauczycieli – emerytów oraz obecnych uczniów i nauczycieli , z błogosławieństwem na następne lata nauki.

O godz. 12.00 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Radomiu (ul. 25-go Czerwca 70) odbędzie się uroczysta gala, w czasie której będzie można wspominać minione lata, obejrzeć występy artystyczne oraz prezentację ze zdjęciami związanymi z historią szkoły. Będzie także możliwość zakupu monografii szkoły (50zł).

Ok. godz. 15 w budynku szkoły przy ul. Limanowskiego zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia Szkół Technicznych w Radomiu oraz zaprezentowane wystawy okolicznościowe: starych dokumentów oraz zdjęć ukazujących stuletnią historię szkoły. Będzie można zwiedzić budynek szkoły, a w salach lekcyjnych spotkać się z kolegami i nauczycielami. Dla przybyłych gości zostanie przygotowany słodki poczęstunek. Będzie także możliwość zakupu monografii szkoły (50zł).

O godz. 20.00 w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „U Grubego” Jedlińsk-Wielogóra (ul. Warszawska 98/100) rozpocznie się Wielki Bal Absolwenta dla osób zarejestrowanych, które opłaciły udział w tym wydarzeniu (180zł).

Osoby zarejestrowane, które wniosły opłatę w wysokości 120zł, w punkcie rejestracji w Szkole Muzycznej otrzymają identyfikator, pakiet pamiątkowy wraz z monografią szkoły (część opłaty została przeznaczona na przygotowanie Jubileuszu, m.in. na marmurową tablicę pamiątkową, kwiaty złożone na grobach byłych dyrektorów, przygotowanie wystaw itp.).

Osoby, które nie zarejestrowały się, będą mogły zakupić monografię szkoły (50zł) w Szkole Muzycznej oraz w budynku ZST przy ul. Limanowskiego (monografia będzie tam dostępna także po dniu Jubileuszu).

Opłatę za udział w balu należy wnieść do 25.09.2019r. Można również zarejestrować swojego współmałżonka (180zł).

Zwiedzanie szkoły oraz udział w uroczystej gali jest bezpłatny.

Dzięki życzliwości dyrektora CKU, po uroczystej gali w Szkole Muzycznej, będzie możliwość wejścia do budynku przy ul. Kościuszki 7 i zwiedzenia szkoły, w której najprawdopodobniej będą odbywały się zajęcia (szkoła będzie otwarta w godz. 14-16). Nie ma tam jednak żadnych pamiątek po Zespole Szkół Mechanicznych, dlatego na wystawę zdjęć, spotkanie z kolegami i nauczycielami oraz słodki poczęstunek zapraszamy do budynku przy ul. Limanowskiego 26/30.