Kontakt

Rejestracja – maciej.switas@zst.radom.pl

Rachunek Bank Pekao S.A. 75 1240 3259 1111 0010 8689 4688. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko (rodowe), nazwa szkoły, rok ukończenia, klasa, wychowawca oraz nr telefonu.