Rejestracja Nauczycieli i innych Gości

Imię:*
Nazwisko:*
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Adres:*
Tel. kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Hasło:*
Powtórz hasło:*
Wybieram udział w obchodach:* tylko w cz??ci oficjalnej - 120 z?
tylko w balu - 180 z?
pe?ne uczestnictwo - 300 z?
Uwagi:


* Zgodnie z art. 4 ust. 11 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym, przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.

* Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i w filmie powstałych podczas wydarzenia organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu do celów sprawozdawczości, promocji i informowania o wydarzeniu.

Zgodnie z art. 4 ust. 11 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poniższym formularzu rejestracyjnym, przez Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Limanowskiego 26/30, w celu otrzymywania na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy informacji na temat kolejnych wydarzeń organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.

  • Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Limanowskiego 26/30,
  • Kontakt z ZST możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: zst@zst-radom.edu.pl, lub telefonicznie 48 362-85-96
  • Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rejestracji i udziału w Jubileuszu 100-lecia Szkół Technicznych w Radomiu.
  • Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli i audytów w ZST;
  • moje dane będą przechowywane przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu przez okres 4 lat od daty jubileuszu.
  • Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w jubileuszu.
  • Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
  • Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  • Moje dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.